Gå til sidens hovedinnhold

Legger grunnlaget for ny regjering

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I DISSE dager legges grunnlaget og premissene for en ny regjering i Norge. Samtalene som Jonas Gahr Støre (Ap) har med Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) skal ende opp i en eller annen konklusjon, der det enten blitt ett, to eller tre partier som skal danne regjering. Hemmeligheten er å kunne telle til 85 som er selve vippepunktet for om man får en flertalls- eller en mindretallsregjering. Men det er en krevende oppgave Ap-lederen har tatt fatt på. Å finne frem til et minste felles multiplum for de tre partiene krever vilje fra alle parter.

TROLIG VIL vi få en ny regjering i første halvdel av oktober. Når dagens regjering har lagt frem sitt budsjettforslag, skal den nye regjeringen komme med sitt alternative statsbudsjett som skal markere en endring i politisk kurs. Det faktiske forhold er at den nye regjeringens første forslag statsbudsjett stort sett er en blåkopi av den sittende regjerings forslag til statsbudsjett, med enkelte symbolpolitiske endringer.

DET ER mulig å finne frem til gode felles standpunkter for de tre partiene. Men det er også viktige saker som skiller dem. Arbeiderpartiet og Sp er ikke villige til å stanse oljeleting og andre oljerelaterte virksomheter, slik SV er. Senterpartiet og til dels SV vil reversere kommunesammenslåinger og reetablere både kommuner og forsvarsbaser i Nord-Norge, noe Arbeiderpartiet ikke ønsker. SV vil utvide muligheten for abort til 22 uker, mens Ap ønsker 18. i Sp vil de beholde dagens lov som sier 12 uker.

I DET HELE tatt er dette en konstellasjon der det skal slukes en del kameler fra alle parter før man kommer frem til en felles politisk plattform som kan være bærekraftig i minst fire år. Dersom det ikke blir en regjeringskonstellasjon med de tre, vil det være duket for en mindretallsregjering der viktige politiske beslutninger foregår etter forhandlinger i Stortinget. Holdes SV utenfor regjeringsforhandlingene, kan vi like godt få en ren Ap-regjering som en Ap/Sp-regjering. Uansett blir det spennende uker for politisk interesserte mennesker. Både konstellasjon og politisk plattform er i spill. Og endringene kan bli merkbare.