Kriseledelsen i Kvinesdal har mandag formiddag hatt enda et møte, og ordfører Per Sverre Kvinlaug forteller at Frivilligsentralen i samarbeid med Saniteten og Handelshuset Kvinesdal nå kan tilby hjelp med mathandling av de mest nødvendige varene, for de gruppene som sitter i karantene og som ikke har pårørende/familie i Kvinesdal som kan hjelpe.

Kvinesdal-ordføreren informerer også om følgende:

  • Det er opprettet et kontaktnummer: 91 00 93 86 som kan benyttes til denne ordningen. Telefonen er åpen mellom 12.00-15.00 mandag (i dag), 16.03.20 og 08.00-15.00 på hverdager, fra og med tirsdag 17.03..
  • Frivillighetssentralen tar imot ditt behov og handleliste over telefon, deretter sendes frivillige til handling og utkjøring. Utkjøringen skjer mellom 16.00-18.00. Betalingsordning avtales over telefon ved innringning av behovet.
  • For øyeblikket har Kvinesdal kommune god beredskap, men ønsker du å bidra som frivillig ved behov send kommunen en melding på isa@kvinesdal.kommune.no eller kontakt kommunen på telefon 91 00 93 86 (08:00 – 15:00).
  • Har du helsefaglig bakgrunn? Kommunen har utarbeidet et kartleggingsskjema som er lagt ut på hjemmesiden, kommunen trenger deg!
  • Helse- og omsorgtjenestene utfordres av koronavirus. Deler av omsorgtjenesten kan bli påvirket/redusert for å kunne ivareta de som harstørst/kritisk behov for helsehjelp.
  • Trenger du noen å snakke med er det mulig å ta kontakt med psykisk helse i kommunen. Ring 38 35 77 00 og be om å bli satt over til psykisk helse.
  • Det er pr. i dag ikke registrert koronasmittede i Kvinesdal

Kommunen oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på folkehelseinstituttet sine nettsider.