Leksefri skole i Lund

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
DEL

MeningerI møtet i Oppvekst- og kulturutvalget torsdag foreslo jeg å utrede leksefri skole i Lund kommune. Forslaget falt med 3 stemmer (FrP, SP, AP) for og 4 stemmer (KrF, H, V og AP) mot.

Jeg synes det er spesielt at politikerne ikke er interessert i å utrede dette. Leksefri skole blir stadig prøvd ut av nye skoler i landet. De skolene som har prøvd dette har for det meste utelukkende gode erfaringer. Det meldes blant annet om bedre læringsresultater, økt trivsel, økt motivasjon, bedre skolemiljø, mer fornøyde foreldre, mer fornøyde lærere og mindre uro i klassen, for å nevne noe. I tillegg vet vi at lekser gir lite eller ingen læringsutbytte. Det er få eller ingen gode argumenter for å fortsette med lekser i skolen, bortsett fra ønsket om å fortsette slik vi alltid har gjort.

Samfunnet og skolen har forandret seg vesentlig, grunnskolen går over flere år enn tidligere, og vi har forlenget skoledagene. Ofte jobber begge foreldre lange dager, og tiden foreldrene har sammen med barna er vesentlig forkortet. Barna skal være med på fritidsaktiviteter. Alt i alt er det svært liten tid for familien å kose seg sammen. Mange barn opplever leksene stressende etter en lang dag på skolen, og dette går ut over motivasjonen til skolearbeidet generelt. Mange foreldre opplever at leksene skaper kamper i en ellers stressende hverdag.

Lekser skaper også forskjeller, ved at barn som ikke har foreldre med samme forutsetninger som andre, rett og slett får et dårligere tilbud. Så skal det sies at leksefri skole ikke betyr lekseforbud. De barna som har glede av å jobbe med skolearbeid hjemme får lov til å gjøre dette, men det blir ikke kontrollert på skolen. Den tiden lærerne bruker på å kontrollere leksene, kan med leksefri skole brukes til å gi enda bedre og mer tilpasset undervisning til elevene. Dette, kombinert med alle de andre faktorene nevnt tidligere, gir økt læringsutbytte.

Jeg vet det er mange foreldre som ønsker leksefri skole i Lund. Vi som er politikere er valgt for å gjøre tjenestene best mulig for innbyggerne. Jeg synes derfor det er betenkelig at flertallet i OK-utvalget ikke ønsker å få mer kunnskap om dette før de forkaster forslaget. Jeg er ganske sikker på at leksefri skole er fremtiden, men det er vanskelig å nå gjennom når noen helst vil ha det slik det alltid har vært, og ikke ønsker å hente inn ny kunnskap.

Artikkeltags