SKIFTE AV ferjeselskap og innføring av elferjer nærmer seg mildest tgalt en parodi. Vi har passert tidspunktet for hoderisting og lett irritasjon. Nå er det oppgitthet og galgenhumor som gjelder. Ved siden av tekniske problemer, er det også et bemanningsproblem. Nå går de gamle ferjene i trekant mellom Hidra, fastlandet og Andabeløy. Og det er nærmest like spennende hver dag om ferjen kommer til tiden eller ikke. Elisabeth Tobiassen på Andabeløy sier nå at tålmodigheten er slutt. Og det skjønner vi godt.

FOLK FRA både Hidra og Andabeløy har uttrykt lengsel etter Flekkefjord Dampskipsselskap og håndtering av ferjedriften til de to øysamfunnene i Flekkefjord. Aller helst hadde de nok sett fastlandsforbindelse til både Hidra og Andableøy. Men det kommer uansett ikke med det første etter at man iallfall for Hidras del lot sjansen gå fra seg for ti år siden da et knappest mulig flertall sa nei til tunnel, mens anleggsmaskinene sto klare til å begynne.

I TILLEGG til både tekniske og bemanningsmessige utfordringer, handler mye om informasjon. Boreal baserer seg på sosiale medier og bruk av tekstmeldinger, men det er et umiskjennelig faktum at ikke alle er like digitale. Der gjør Boreal samme tabben som svært mange offentlige instanser også gjør, nemlig å bruke medier som bare en del av befolkningen bruker. Det bør de ta en runde på internt.

FYLKESORDFØREREN I Agder kaller nå Boreal inn på teppet og avkrever en forklaring på alle problemene. Det holder ikke å si at dette er innkjøringsproblemer. Hvor lenge skal i tilfelle disse innkjøringsproblemene vare og gjelde som forklaring. Boreal overtok ansvaret for sambandet i fjor høst og burde for lenge siden fungere greit. Her må man ha lov til å deise neven i bordet og forlange at rederiet ordner opp. Vi kan ikke akseptere at folk nærmest blir holdt for narr.

FOR DETTE går ut over fastboende, tilreisende og ikke minst næringslivet som er avhengig av ferjedriften. Det er mildest talt respektløst at man ikke får orden på dette. Nå er tiden moden for å handle og få ting på stell – ikke bare kommer med forklaringer og unnskyldninger.