Videregående opplæring der du bor

Av
DEL

MeningerDen videregående skolen skal være nær der du bor.

Agder Arbeiderparti ønsker at elevene skal ha frihet til å velge den skolen som er nærmest der de bor. Dette innebærer at Ap er garantisten for å videreutvikle og styrke de videregående studiestedene i både Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal.

Vi har i dag en desentralisert skolestruktur i Agder og flere kommuner har en videregående skole. Dette mener Arbeiderpartiet er en styrke. Folk skal kunne bo i hele Agder. For at dette skal være mulig må fylkeskommunen legge til rette for at elevene får den utdannelsen de ønsker der de bor.

Opptak til videregående skole vil vi skal organiseres etter nærskoleprinsippet, slik at flest mulig kan bo hjemme og ikke må flytte på hybel. Arbeiderpartiet mener at nærskoleprinsippet er det som gir virkelig frihet til ungdommen. Vi ønsker ikke et opptak som så fint kalles «fritt skolevalg» eller karakterbasert opptak. Denne «friheten» gir bare frihet for de elevene som går ut av ungdomsskolen med de beste karakterene. Elever med mindre gode karakterer straffes ved at de ikke kan velge sin nærskole

Ap frykter at «fritt skolevalg»vil skape A- og B-skoler, og at de svakere elevene vil måtte ta til takke med et dårligere utdanningstilbud. Dette igjen føre til at færre fullfører sin utdannelse og det fører til økte forskjeller.

Vi ønsker at de kommunene som har bygd opp et fagmiljø rundt den videregående skolen skal ha en sikkerhet i at deres videregående skole skal bestå også i fremtiden. Skolene er en viktig arbeidsplass med betydningsfull kompetanse for den kommunen de ligger i.

Send leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags