Nei til oppsplitting og privatisering av Statens vegvesen

Av