Vi ønsker å bo hjemme lengst mulig i egen bolig, bidra og engasjere oss i samfunnet. Å skape et mer aldersvennlig samfunn, der flere får brukt ressursene sine, er et av målene i kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet». Torsdag 28. april kl. 18 inviterer vi til et informasjons- og dialogmøte i Kvinesdal Kulturhus: «å forberede pensjonisttilværelsen og alderdommen». Du bør begynne planleggingen når du er 55-58 år. Og fortsette resten av livet.

Høsten 2021 inviterte Kvinesdal Pensjonistforening til et informasjons- og debattmøte i kulturhuset, der vi spesielt tok opp boligsituasjonen for eldre. Det er et behov for rimelige sentrumsnære boliger for eldre som klarer seg selv og gjerne i et bofellesskap. Felleskap gir trygghet og kontakt – samtidig som man har sin egen leilighet.

Etter dette møte har kommunen satt i gang en mulighetsstudie. Fokus er at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig. Boligene skal tilpasses den enkelte gjennom hjelpemidler og velferdsteknologi og ha tilgang til fellesrom med plass for ulike aktiviteter. Slike boliger vil være en vinn-vinn-situasjon for den eldre, pårørende og kommunen. Kommunen vil presentere sine planer 28.4.

Hellevik Hus planlegger å bygge leiligheter med fellesrom i Askveien. Det krever en omregulering, men dersom den er på plass kan de starte ganske fort. Konseptet er brukt før med gode erfaringer. Hellvik Hus vil presentere planen, vise hvordan boligene vil bli, og dersom det er interesserte, kan man bli med å bestemme utforming, for eksempel av uteareal mm.

Velferdsteknologi er et ukjent ord for mange, men det er et samlebegrep for alle de tekniske og digitale hjelpemidler som gjør at man kan klare seg selv hjemme lenger. Eksempler er trygghetsalarm, medisindispensere, utstyr til toalett og bad, seng som kan reguleres etc. Nytt er også eHelse som betyr at den enkelte kan gjennomføre ulike tester/målinger hjemme, det kan være aktuelt for diabetikere, kolspasienter etc. I forbindelse med pandemien økte bruken av legekonsultasjoner på nett, det kan være nyttig i mange tilfeller. Svein Skårdal fra KvinaVITA vil orientere på møtet.

De tre lokale bankene; Kvinesdal sparebank, Flekkefjord sparebank og Sparebanken Sør kommer. De vil orientere om deres tilbud – fra pensjonssparing, fond, kjøp og salg av eiendom, arv, testamente, fremtidsfullmakt mm. Bjørn Skjæveland fra Aktiv Eiendom vil orientere om salgsprosessen, forberedelse til salg og kjøp. Kunnskap om dette kan gjøre det mindre skummelt å selge eller kjøpe.

Etter presentasjonene vil vi ha stands i salen, der man kan ha direkte kontakt med foredragsholdere. Det blir også kaffe og litt å bite i.

Velkommen til alle! Tenk planlegging fra 55 år og ut livet.