Gå til sidens hovedinnhold

Levende sagn på 1000 år

I Snorres Kongesagaer berettes om Astri, mor til Olav Tryggvason, sin flukt med babyen fra Obrestad på Jæren til Sverige.

Flukten ble ekstra dramatisk ved Sirdalsvann da hun måtte gjemme seg på en holme for kongens hærmenn som ville ta livet av Olav. Søndag ble en versjon av dette sagnet fremført meget gripende og levende i hagen «der hjemme» av barna i Øksendal.

Regissør, manusforfatter og dramaturg og Erling Skaar våget ikke i disse koronatider å annonsere spillet, men 30 naboer og foreldre stilte opp i behørig avstand. Han har brukt mangfoldige timer på å lage gjestgiveri i hagen, klokketårn, eget tjern med siv, modell av Sirdalsvann med båt og remedier som sverd, hammer, økser. Barna red på trehester, utkledd som ekte vikingkrigere. Alt ga hagespillet et forsterket inntrykk og en dypere mening i kampen mellom det onde og det gode, slik kampen var for tusen år siden, og slik den ofte er i dag, poengterer Skaar.

GJEMTE GUTTEN: Hvor Astri og Olav gjemte seg, går ikke klart fram i Snorres Kongesagaer. Sagnet kan peke på Sirdalsvannets eneste holme, som noen kaller Astri-holmen. Andre hevder kongsgutten Olav aldri ble gjemt her fordi Astri vasset ut til holmen i siv. Historiker Harald Polden mente hun gjemte seg og gutten på en holme i et vann på Vitskarheia (heia vest for Virak), mens Erling Skaar har lagt den dramatiske hendelsen til Øksendal, der er en liten holme i vannet

Historien kobles også til funnet av gullringene som ble funnet i Øksendal i 1944. De kan ha tilhørt rik folk, kanskje kongelige. Dette forsterkes med at da rømlingene kom til gjestgiveriet i Skogen ved Tronåsen, ble de skeptiske inntil Astri viste fram en mynt som tilsa at de var kongelige. Dermed ble de rådet til å ri heistrekningen til Vitskar (Virak) for å villede hærfølget som ville drepe guttebarnet. Mor og gutt kom seg i båt over til Haughom og Øksendal, mens hesten ble ledet nordover til Tonstad.

Bildeserie

Øksendal-spel

Hærmennene truetgjestgiveren med å sette fyr på gjestgiveriet hvis de ikke sa sannheten. De kom på sporet etter Astri, Hun så forfølgerne som fant en båt. Hun fortviler og løper opp mot Øksendal. Hun møter denne historiens største helt, Mikkel, som valgte å tie om Astri sin fluktrute, men det kostet han livet. Hæren dro videre opp dalen, det så Astri og dro sørøstover utenom allfarvei.

DYPERE MENING: Erling legger mer enn en fremførelse av et historisk drama i forestillingen på 45 minutter. Han klarte å koble problemer i vikingtiden med vår tid der lovløshet skaper nød og lidelser.

«Vi er i samme båt, i prinsippet kan passasjerene på «verdensbåten» enten øse vann ut eller øse inn. Gjør man ikke noe, vil en utett båt synke.» sier Erling i en kommentar til spillet og ser paralleller med Bibelen, noe han gjerne ville ha fram. Olav Tryggvason hadde ei mor som ofret alt for sønnen, Maria, Jesu mor måtte også flykte til Egypt bort fra Herodes sin hær. Moses ble lagt i en korg i sivet.

PARALLELLER: Kanskje vi ser parallellene, vi må motarbeide de krefter som trekker nedover. Kan det være at Gud ville vise oss noe med gullringene gjemt i jorda i Øksendal. De ble gjenfunnet i 1944. I 2020 ble de til tema i et hagespill, spør Skaar som har brukt mye tid på spillet.

Han berømmer barna i Øksendal som hare stått på med sang, replikker og ikke minst innlevelse i et dramatisk spill med formidling av en kultur som eksisterte for tusen år siden, samtidig som de fortalte en historie om hvordan verden kan bli et bedre sted.

Sannheten om gullringene fra Øksendal som arkeologer har gjemt i et lager i Oslo, og som Sirdal kommune har kopi av i andre etasje i kommunehuset, kan vi kanskje aldri få.

Å koble Astri mer direkte til Øksendal gir en nærhet, noe barna fikk fram på en imponerende måte. De hadde sunget kjente sanger med lokal vri og de hadde replikkene lagt inn på forhånd. Om natta var det ringduelyd og hubro som ga følelse av mørket.

Skaar fikk beskjed om å ta vare på kulissene og utstyret. Spillet er så godt det burde vises i f.eks. Norge Rundt! Spillet og fremførelsen hadde så god kvalitet at det bør skje.