Liengården: Uenighet om parkeringsplasser

Beboere i Liengården er ikke spesielt begeistret for at kommunen vil «låne» tinglyste parkeringsplasser og bruke disse til bosoneparkering.