Det er nesten så en ikke tror det er sant når medier melder om at det ikke er kvinnelige søkere til lederstillinger i Agder politidistrikt. Man må spørre seg: hva har gått galt?

Forhistorien er ikke særlig å skryte av. Tall tillitsvalgte Nasim Karim viste til i en artikkel i Politiforum i 2015, viste at det da kun var 20% kvinner i ledelsen. Hun var bekymret for tilstanden og pekte på at den hadde vart over tid.

I 2017 var det kun menn i ledelsen i Agder politidistrikt under politisjefen Kristen Lundeberg. Selv om det hadde vært kvinnelig søker til nestlederkollegiet, ble alle ansatte i ledergruppa til slutt bestående av bare menn. Nå er det altså ikke en eneste kvinnelig søker. I 2022!

Det holder ikke! Her må ledelsen ta grep. Vi kan rett og slett ikke ha det slik at en av våre øverste statsmakter i så liten grad reflekterer kjønnslikestilling.

Med den bakgrunn politiet har med å være svært lite likestilt, holder det ikke lenger med handlingsplaner og drøftinger. Vi må kunne kreve at ledelsen skal bestå av en rimelig fordeling av begge kjønn.

Dette er rett og slett ikke godt nok i 2022.

Som representanter fra Agder, ett av fylkene som har størst likestillingsutfordringer er vi bekymret. Vi kommer til å følge dette opp på Stortinget og i regjering, vi forventer en større likestilling i politiets ledersjikt.