Nok en super lørdag i Kvinesdal

Tre heldige ble igjen flere kroner rikere.