Mer åpenhet om Listerrådet

Listerrådet må på grunn av lovendring skifte navn til «Lister interkommunale politiske råd», og gjeldende vedtekter må tilpasses ny kommunelov