Litt for friskt og populistisk

YTRING: Litt for friskt og populistisk av Steinar Bergstøl Andersen (Frp) denne gangen.

YTRING: Litt for friskt og populistisk av Steinar Bergstøl Andersen (Frp) denne gangen. Foto:

Av
DEL

MeningerI KAMPEN om oppmerksomhet og for å vinne velgernes gunst, kan det av og til gå en smule varmt. Når fylkespolitiker Steinar Bergstøl Andersen (Frp) som medlem av hovedutvalget for kultur i Agder, til vår avis uttalte at hvis han fikk en mulighet til å trenere, fordyre, motarbeide eller forhindre at selskap som Buheii Windfarm etablerer seg så ville han gripe den muligheten. Anleggsarbeidet ved Buheii vindpark i Kvinesdal er i full gang, og de 19 vindturbinene skal være i sving i slutten av neste år, til sterke protester fra vindturbin-motstandere.

UTTALELSEN FRA fylkespolitikerne fra Frp gikk ikke upåaktet hen: Tirsdag sendte daglig leder i selskapet, Leon Notkevic, ut en e-post til utvalgsmedlemmene med innsigelse om at Andersen burde erklæres inhabil ved videre behandling av avgjørelser om Buheii vindkraftverk. Det ble avvist av utvalget, men medlemmene var ikke like begeistret for Bergstøl Andersens uttalelser til Agder.

I KAMPENS hete kan det fra tid til annen gå litt kvikt i svingene - og uttalelsene til Steinar Bergstøl Andersen var vel neppe de klokeste som er kommet fra politikermunn. Bergstøl Andersen har et sterkt engasjement i mange saker - og har blitt en markant fylkespolitiker. Han ser naturligvis at motstanden mot vindkraftutbygging er stor - og at dette er en sak han kan vinne stemmer på.

SOM POLITIKER har man naturligvis både rett og plikt til å uttale seg om det meste - og ofte kan spissformuleringer være på sin plass for å skape oppmerksomhet både om egen person og saken man diskuterer. Men i denne sammenhengen mener vi nok at Bergstøl Andersen gikk skrittet for langt. Det ble litt for friskt - og litt for populistisk.

«JA TENKE det; ønske det; ville det med; – men gjøre det! Nei; det skjønner jeg ikke», er et sitat fra Peer Gynt som passer i denne sammenheng.

Artikkeltags