Gjennom store deler av uken ble det arrangert ulike tilstelninger på tvers av generasjoner på Feda.

– Livsgledeuke ble arrangert i godt samarbeid med gode samarbeidspartnere som blant annet Livsgledeskole, Livsgledebarnehage og diakoniutvalget på Feda, sier lokallagsleder Constanse Skranefjell.

Feda skole ble Livsgledeskole i begynnelsen av 2022 og Feda barnehage har vært med siden 2015.

Livsgledeuken

Mandagen i Livsgledeuken var elever fra 1. og 2. klasse innom på Feda omsorgssenter. Her las de for dem og oppmuntret med «Gleding» til beboerne.

7. klasseelevene fikk frivillige i bygda, i regi av «Livsglede For Eldre Feda», hjelp til å sy forkle.

På tirsdagen var det 17 eldre fra Feda på kjøretur til Sinnes i Sirdal og innom Slottet. Der hadde de en sosial sammenkomst og god mat.

Torsdag var det konsert med Einar Jullum Leiknes som spilte gitar og laget en flott stemning og flott musikk.

Fredag var Livsgledebarnehagen innom med saft, «gleding» og Livsgledetrim for beboerne på Feda Omsorgssenter. På kvelden var det den årlige Livsgledebasaren.

Livsglede Basaren 2022

Lokallaget Livsglede For Eldre Feda har hatt årlig basar siden 2016. Under korona var dette i form av en nettbasar, men nå kunne man endelig ha vanlig basar i gymsalen på Feda Skole. Basaren var til inntekt for lokallagsarbeidet og det var mange gevinster fra frivillige og bedrifter i Kvinesdal og Flekkefjord.

EL – sykkelen som ble kjøpt inn i 2019 har blitt flittig i bruk av ansatte og beboere på Feda Omsorgssenter.

– Det er takket være dere som er med å støtte vårt arbeid, at vi kunne kjøpe inn El sykkelen etter disse årlige basarene vi har hatt, belyser lokallagsleder til fremmøtte på basaren.

Det ble stor applaus i gymsalen fra de fremmøtte.

– Vi planlegger nå hva neste prosjekt skal være, forteller Skranefjell.

Livsgledetrim

På tirsdager er det Livsgledetrim for alle på Feda med oppmøte på Feda skole. Her er det frivillige som arrangerer turer i nærområdene. I tillegg har barnehagen Livsgledetrim for beboerne på Feda omsorgssenter hver fredag.