– Vi snakket om mange utfordringer vi har i skolen i dag og hvordan vi kan bidra lokalt for å sikre at elevene i Kvinesdal får det enda bedre, sier Lindov til Agder.

Færre elever per elev var et av temaene som ble diskutert. Kvinesdal Arbeiderparti ønsker at lærertettheten skal økes i kommunen og at elevene skal få mer tid med lærerne. Lindov meddeler at lokalpartiet også vil sørge for flere kvalifiserte lærere og en økning i antall miljøarbeidere i skolen.

Han slår også et slag for leksefri skole og for at dagens grendeskolemodell skal videreføres.

– Familielivet kan fort bli hektisk for folk. Derfor ønsker vi å gjøre skolen i Kvinesdal leksefri, slik at familiene kan tilbringe mer tid sammen, poengterer Lindov.

Lindov beskriver kunnskapsministeren som svært positiv til det som han og Kvinesdal Ap vil prioritere.

– Skolen fortjener en bredere inngang til det som er det egentlige spørsmålet: Hvordan lærer vi best mulig, sier Tonje Brenna.

Lindov og Brenna var enige om at en viktig del av dette er å gi elevene mer praktisk læring i grunnskolen, ved å vektlegge praktiske ferdigheter i alle fag. Skolene må ha egnede rom, utstyr og lærere med kompetanse i praktisk undervisning.

– Bedre skoler i hele bygda vil, i tillegg til næringsutvikling og landbruk, være en av de viktigste satsingene til Kvinesdal Ap dersom vi overtar makta til høsten. Elevene er fremtiden vår og vi skal gjøre det vi kan for at hver elev blir sett, at de lærer bedre og at de trives på skolene i hver grend, avslutter Lindov.