Gå til sidens hovedinnhold

Lokale kommuner får 2,52 millioner til styrking av helsetilbud til barn og unge

Nå får kommuner i Agder sitt dekningsområde 2,52 millioner kroner til styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Midlene er en del av regjeringens satsing på å gi et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier.

Stortingskandidat Kjartan Alexander Lunde (V) mener det er utrolig bra at helsestasjonene og skolehelsetjenesten får denne viktige støtten.

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten bidrar til å gi barn og unge en trygg og god start i livet. De følger opp kvinner og familier i svangerskapet og i barselperioden. Koronapandemien har ytterligere vist hvor viktig denne tjenesten er, sier Lunde.

Slik er den lokale tildelingen

  • Flekkefjord: 742.000 kroner ("Styrking og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten")
  • Kvinesdal: 445.000 kroner ("Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten")
  • Lund: 445.000 kroner ("Bedre tverrfaglig samarbeid innen helsestasjon og skolehelsestjeneste")
  • Sirdal: 371.000 kroner ("Styrking av skulehelsetjenesten")
  • Sokndal: 519.000 kroner ("Styrket helsestasjonstilbud i Sokndal kommune")

Gir barn en åpen dør

Stortingskandidaten viser til at den blågrønne regjeringen i mange år har styrket helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

– Fra 2015 til 2019 økte totalt antall årsverk i tjenesten med om lag 30 prosent. Antall årsverk for helsesykepleiere har økt med over 500, uttaler han.

– Regjeringen sin satsing gjør at flere barn og unge møter en åpen dør hos helsesykepleier, og at vi kan forebygge fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt.

Videre fremhever Lunde at Venstre lenge har arbeidet for å styrke arbeidet til helsestasjon og skolehelsetjenesten.

– Det er gledelig at denne satsingen viser så tydelig nå. Det må vi få fortsette med framover, sier Lunde.