Styring gjennom samarbeid

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Styring gjennom samarbeid gir resultater. Det gjelder i politikk, i arbeidslivet og i hverdagen i dugnad og frivillig arbeid.

Det betyr noe hvem som styrer kommunen din, det betyr vel så mye at de som styrer har mest fokus på å samles om et flertall til å få gjennomslag for gode ideer og retningsvalg. Da er det viktig å ha fokus på sakene og gjennomføringskraften for å oppnå det beste resultatet for innbyggerne våre, egenprofilering og kred for æren får være en bieffekt. Vi har nå vært med i politikken i mange år og opplever at de beste løsningene finner vi sammen. Det er det viktigste for oss. Det er avgjørende at vi er en Ja kommune, og ikke lar oss diktere av motstand – hvis ikke argumenter, nye opplysninger og teknologien skulle tilsi det. Da kan det være riktig å endre mening, og det har vi selv gjort.

Viktig for oss er også at vi har dyktige og engasjerte mennesker i de ulike posisjonene og som tar ansvar i Kvinesdalpolitikken.

Nå er det valginnspurt, og mange har nok bestemt seg, mens andre fortsatt er i tenkeboksen.

Noen prøver å gi inntrykk av at alt var bedre før, og drar historier tilbake. Vi har vært med lenge i Kvinesdalpolitikken og må si at vi opplever minst den samme driven nå som da. Den store forskjellen er at tiden utvikler seg, og det settes stadig større krav til omstillingsevne, der vi kontinuerlig må se oss om etter nye løsninger som passer i dagens samfunn og forberede oss på fremtiden. Kunnskap er nøkkelen til læring! Det å kunne fornye seg og innrette seg etter dagens samfunnsbilde er avgjørende. Vi har ikke tenkt å spole tiden tilbake, men jobbe ut fra dagens utfordringsbilde. Så skal vi selvsagt lære av tidligere erfaringer.

For innbyggerne et det viktigere at vi har en strategi der gjennomføring og utvikling er viktigere enn posisjoner. Vi ivrer for videre utvikling og vi trives godt med sammen med de andre politiske medspillerne, noe som gir oss stor lyst til å fortsette å være med å bygge Kvinesdal. Vi har mange spennende ting på gang, og vi gleder oss til fortsatt å brette opp ermene for bygda vår, innbyggerne og næringslivet. Det er ikke gjort av seg selv, det er i høyeste grad et lagspill der en må takke de som tør å satse og de som legger ned et enormt arbeid hver dag for at det skapes nye arbeidsplasser, at arbeidsplasser opprettholdes, og til alle de som frivillig sørger for at det er så god aktivitet i hele bygda vår. Vi mener det er viktig å sørge for at våre dyktige ansatte har gode rammevilkår for å gi innbyggere et godt tjenestetilbud gjennom hele livsløpet. Vår rolle som politikere er å legge forholdene til rette og støtte opp om dette.

Vi tror på samarbeid, vi tror at vi er mange som kan være med å finne de beste løsningene. Vi vet at vi får de beste løsningene og resultatene ved å være litt ydmyke og gi «naboen» litt kred for det som skjer rundt oss. Høyre har et godt lag, og vi har tradisjon for å inngå samarbeid der vi søker gjennomslag for våre saker sammen med andre partikollegaer. Høyre inngår i samarbeid der en ser at viljen, forutsetningene og driven til sammen å jobbe mot målene er størst. Vi vet at det å kunne lytte og noen ganger inngå kompromisser må til for i fellesskap skape et fundament for utvikling. Kvinesdal er ei flott bygd, der det skjer mye positivt – vi er gjerne med på fortsettelsen, til det beste for fellesskapet. Vi vil også fortsette å prioritere flere av de ikke lovpålagte oppgavene. Vi skal prioritere skole, helse og tjenestetilbudet de kommende år og fortsette arbeidet med å skape arbeidsplasser, men vi må samtidig legge til rette for at det er spennende og attraktivt å bo og flytte til Kvinesdal.

Bruk stemmeretten!

Godt valg!

Artikkeltags