DA BOREAL vant anbudet om å drifte ferjene til Andabeløy og Hidra fra 2021 til 2031 måtte det årlige tilskuddet fra fylket økes fra 35 millioner til 60 millioner kroner. Mye av grunnen til den sterke økningen i pris var at det på begge strekningene skulle brukes elferjer.

DET BLE gitt forsikringer om at tilbudet for de reisende skulle bli minst like godt som før. Det er slett ikke alle som er enige i at tilbudet er like godt som før. I alle fall ikke de som ønsker å kunne komme seg til eller fra Risholmen ved Andabeløy.

RISHOLMEN SKAL etter kontrakten betjenes av Abelnes–Andabeløy sambandet. De reisende kan på signal bli plukket opp eller satt av på Risholmen. Anløp på denne holmen er en videreføring av tidligere kontrakter. «Ut ifra risikovurderingen og av hensyn til passasjerene, mannskapene og klimaet», mener imidlertid Boreal at det er forbundet med stor risiko å anløpe dette kaianlegget for å ta om bord eller sette av passasjerer.

DETTE HAR i en periode blitt løst ved bestilling av turer til og fra Risholmen via selskapet Øyna Sjøtransport. Boeral har kjøpt denne tjenesten for å oppfylle kravene i kontrakten.

FYLKESKOMMUNEDIREKTØREN foreslår nå å endre kontrakten slik at at man ikke lenger skal ha Risholmen som anløpssted. Boreal sin risikovurdering legges frem som argument for dette. Det kan være forståelig at det blir for dyrt å bygge ny kai for å løse dette, men det er helt uakseptabelt er at det ikke ligger ikke inne noe forslag om alternative tiltak for passasjerer til og fra Risholmen.

DET BURDE være en selvfølge med løsninger der Boreal blir pålagt å kjøpe inn turer til og fra Risholmen ut fra den tiårskontrakten som er inngått. Noe annet ville være å holde både passasjerer og konkurrerende ferjeselskap for narr. Når fylkeskommunen betaler 60 millioner kroner i året for å få jobben gjort, så kan ikke innholdet i avtalen bare endres uten at tilbudet for brukerne fortsatt er minst like godt som før.

FERJESELSKAPENE Fjord 1 ASA, Norled AS og Torghatten trafikkselskap AS som alle tapte tiårs-anbudet på 600 millioner med noen få millioners margin, følger trolig denne saken med argusøyne. Det bør også fylkespolitikene gjøre når denne saken skal avgjøres før sommerferien.