(Dalane Tidende)

Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Lørdagens snittpris per kWh er 1,98 kroner lavere enn fredag og 8,8 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen lørdag på 2,13 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 19 og 20. Den er 1,57 kroner lavere enn fredag og 1,17 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst- og Sørvest-Norge vært 2,86 kroner.

Minsteprisen blir på 17,03 øre per kWh mellom klokken 6 og 7 på morgenen og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.