Det sier leder for Agder og Rogaland Skikrets langrennskomité og skiklubbutvikler, Henning Wiig til Agder.

– Utgangspunktet for mitt besøk var den flotte oppgraderingen som klubben har gjennomført i sentrum av Kvinlog. Jeg fikk en fin omvisning i anlegget samt grundig informasjon om hvilke omfattende tiltak som var gjennomført i prosessen fram til det nye flotte anlegget ved skolen i Kvinlog.

– Jeg som nyansatt skiklubbutvikler i kretsen samt leder av skikretsens langrennskomité kunne ikke annet enn å bli svært imponert av det jeg fikk se. Det er utrolig hva som er mulig å få til med stort pågangsmot og god hjelp fra ulike aktører i det lokale næringsliv.

Riktig prioritering

For Norges Skiforbund og Agder og Rogaland Skikrets er det nye skianlegget helt i tråd med Skiforbundets nåværende handlingsplan.

– I handlingsplanen til Norges Skiforbund finner vi mål og tiltak som er en perfekt match til hva det nye anlegget i Kvinlog representerer. Vi kan blant annet finne følgende punkter i NSF Langrenn sin gjeldende plan.

– Det overordnede målet for NSF Langrenn er at langrennssporten skal legge til rette for «flest mulig, lengst mulig og best mulig». For å oppnå dette målet, er det viktigste tiltak å tilrettelegge for god aktivitet for alle barn og unge. Her er det viktig med løyper som favner alle aldre og ulike typer arrangement.

I den forbindelse må langrennssporten gjøres enda mer tilgjengelig, sier han, både med tanke på nærhet, innhold og kostnader

Hovedmålene for inneværende periode skal nås gjennom et spesielt fokus på følgende innsatsområder:

• Arrangement- og aktivitetsutvikling

• Anleggsutvikling

Helårsanlegg er ønskelig

– Det viktigste tiltak på anleggssiden i NSF Langrenn, er å oppfordre kretsene og klubbene til å legge til rette for helårsanlegg der folk bor, som skaper variert aktivitet og på ulike underlag, som snø og asfalt. Det skal arbeides særskilt for rulleskianlegg i områder med snømangel og trafikale utfordringer. Skiforbundet ønsker også å etterstrebe at alle anlegg skal være tilrettelagt og tilgjengelig for parautøvere.

– Etter skikretsens mening vil det ferdige asfalterte anlegget på Kvinlog passe perfekt inn i framtidens behov for nærhet til folk, løyper som passer alle aldre, også bevegelseshemmede. I tillegg vil en her kunne arrangere aktivitet og konkurranseformer som sprint, langrennscross og mer.

Når anlegget er endelig ferdig asfaltert, ønsker kretsen å komme tilbake til Kvinlog for å se hva de sammen kan gjøre for å skape ski/rulleskiaktivitet, sier Wiig.

Dugnad

På befaringen stilte også Odd Terje Helle, leder i skigruppa i KFIL, Sigurd Netlandsnes, fra byggekomiteen i KFIL, Johan Helle grunneier og medlem av byggekomiteen i KFIL, Inge Helle medlem i byggekomiteen.

Helle forklarer litt om bakgrunnen:

– Det ble cirka midt på 1980-tallet etablert en to kilometer lysløype på Kvinlog, vegg i vegg med skolen som også har brukt den så snart det er snø, samt jogge og turgåing i undervisningssammenheng. Leieavtale med grunneier gikk nå snart ut etter 40 år, og ny avtale måtte på plass, grunneier var positiv til å fornye samt å gjøre om løypen til en asfaltert helårsløype, sier Helle.

Jobben ble startet opp høsten 2021.

Det har blitt jobbet i hundrevis av dugnadstimer av et tosifret antall personer, lokale bønder og entreprenører har velvillig lånt ut maskiner og utstyr.

– All masse har blitt skiftet ut, Eramet i Kvinesdal har sponset oss og det har blitt tilkjørt 35 000 tonn med SIGS (slagg) (35 000 tonn er langt over 1000 lastebiler med tilhenger).

Gamle lys er fjernet og nye tidsriktige ledlys er satt i drift. Løypen ligger klar for asfaltering, men frosten nå fører til at dette utsettes til våren.