Må sone etter kjøring i hasjrus

En sokndøl i 20-årene må sone 15 dager i fengsel etter å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.