Lærer slo elever, dømt til fengsel og bøter på 30.000 kroner

Tingretten har dømt en lærer ved en skole i Dalane til betinget fengsel i 28 dager etter at han har slått to elever med flat hånd i ansiktet. Dommen vil bli anket.