– Vi skal skape lønnsomme og attraktive jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, styrke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp. Norge har store muligheter for å skape verdier i årene fremover. Vi har en sterk industri som står seg godt i konkurransen med andre land. Regjeringens mål er at Norge skal være en grønn industriell drivkraft også i fremtiden, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Hva med Kvinesdal?

I juni 2021 fikk Støre spørsmål fra Agder om hvilken form for støtte Kvina Energy Park (KEP) og HydrogenPro få til bygging av hydrogenfabrikken i Kvinesdal

– Jeg kan ikke ta stilling til det konkrete prosjektet, men vi må se på et mangfold av prosjekter i Norge også det som skjer i kraftkommuner som Kvinesdal. Det ligger en god del positivt i meldingen fra Høyre-regjeringen, så vi kan gi tommel opp til noe, men den kommer veldig sent. Vi i Ap har lagt frem hydrogenmål tidlig med store ambisjoner. Norge er i ferd med å bli hengende etter, fremholdt Støre og fortsatte:

– Vi må utvikle hele verdikjeden. Vi har i vårt alternative budsjett én milliard ekstra til grunnstruktur for hydrogensatsing. Europa er i ferd med å bli en fornybar gigant og det er flere land som nå ligger langt fremme på hydrogen. Vi burde også vært i førersetet.

God utgangspunkt

– Vi må tenke stort, vi må komme i gang raskt og vi må gjøre det som er mest effektivt. Vi har verdens beste fagarbeidere, ingeniører og leverandørindustri. Med den kompetansen og tilgang til ren kraft har vi store muligheter til å bli en grønn industrigigant. Nå legger vi løpet for hvordan staten i tett samarbeid med næringslivet skal få fart på nye, grønne industriprosjekter. Det handler om å gå fra ord til handling, og legge en offensiv, nasjonal plan, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ville i november ikke gi noen konkrete løfter til Agder om å fortsette panteordningen for resirkulering av skip, eller om det er aktuelt å legge statlig satsing på hydrogenfabrikk i Kvinesdal. Han fastslo imidlertid at den nye regjeringen vil at Norge skal ta lederskap i hydrogen-kappløpet...

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ville ikke gi noen konkrete løfter om å fortsette panteordningen for resirkulering av skip, eller om det er aktuelt å legge statlig satsing på hydrogenfabrikk i Kvinesdal. Han fastslo imidlertid at den nye regjeringen vil at Norge skal ta lederskap i hydrogen-kappløpet...

Statsministeren har gitt næringsministeren jobben med å lede arbeidet. Et veikart med konkrete mål for å styrke grønn industri vil kreve samarbeid på tvers av en rekke departementer og fra partene i arbeidslivet, industrien, akademia og virkemiddelapparatet.

Øke investeringstakten

– Norge har en stolt industrihistorie og er svært godt posisjonert for å bygge ny og grønn industri på skuldrene av allerede eksisterende industri og flinke arbeidsfolk.. Staten er klar til å bruke hele verktøykassen for å bidra til nye arbeidsplasser i hele landet, bygd på norske ressurser. Det er et mål å øke investeringene i fastlandsindustrien, og vi ønsker å gjøre det i et enda større tempo. Denne planen vil bidra til å gjøre Norge til et mer attraktivt land å investere i, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

– I arbeidet med veikartet skal vi se ulike virkemidler, rammevilkår og politikkområder i sammenheng. Målet er å få mobilisert mest mulig privat kapital til et grønt industriløft. Regjeringen tar sikte på å legge frem veikartet i løpet av våren 2022.

Havvindaktører står i kø og etterlyser fortgang fra regjeringen.

Forretningsutvikler Jarle Dyrdal i Agder Energi AS avslører litt om ambisjonene for en stor norsk havvindindustri og hva som forventes av havvindutbygging frem mot 2050.

Om arbeidet med grønt industriløft

  • Næringsministeren får et overordnet ansvar i regjeringen for arbeidet med veikartet. Regjeringen tar sikte på å legge frem veikartet i løpet av våren 2022.
  • Rammevilkår og virkemidler for et grønt industriløft ligger i dag spredt i ulike departementer. Derfor etableres det nå gode samarbeidsstrukturer på tvers av berørte departementer, under ledelse av Nærings- og fiskeridepartementet.
  • En serie med temamøter om grønt industriløft under ledelse av statsministeren, med deltakelse fra blant andre næringslivsaktører og forskningssektoren vil være en del av arbeidet.
  • Nærings- og fiskeridepartementet vil også etablere arbeidsgrupper som sikrer god involvering av partene i arbeidslivet, industrien, akademia og virkemiddelapparatet. Formålet med slike arbeidsgrupper er særlig å identifisere og belyse problemstillinger, erfaringer, temaer og tiltak, og utarbeide et faglig «industrinært» grunnlag for regjeringens arbeid.