Bobilparkering har de siste årene vært et mye diskutert tema i Lund kommune. Etter min forståelse er det tverrpolitisk enighet om at man ønsker en bobilparkering på Moi. Det har vært oppe til diskusjon flere alternativer, både realistiske, urealistiske, aktuelle og uaktuelle. Jeg nevner her noen av alternativene som har vært diskutert: Malånå/parken ved småbåthavnen, Timrevika, Parken (i gamle skjerpeskogen) i enden av Nordan, samt området mellom menighessenteret og Nygård Barneskole.

Parken i enden av Nordan er uaktuell grunnet sikkerhet. Området mellom Menighetssenteret og Nygård er uaktuelt da fylket har satt ned foten på grunn av gravhaugene som ligger i området. Timrevika er både aktuelt og realistisk, men på grunn av kravene som stilles til avstand vil det være plass til få biler her. Området ved småbåthavnen i Malånå er urealistisk da det her foreligger et flertallsvedtak i kommunestyret som har forkastet dette alternativet.

I det helt siste har Tor Inge Moi og Ansgar Birkeland hatt innlegg her i avisen med meninger rundt etableringen av en bobilparkering på Moi. Jeg har vært i kontakt med begge, og jeg er ikke i tvil om at vi alle ønsker det samme, en bobilparkering på Moi. Men det er nok en mer betent sak hvor beliggenheten bør være. Lund Høyre forholder seg til at Områdene i enden av Nordan og mellom menighetssenteret og Nygård er uaktuelle. Vi forholder oss også til at det foreligger et vedtak i kommunestyret om at en slik parkering ikke skal lokaliseres i småbåthavnen.

Når det kommer til Timrevika så ser vi på dette som det mest realistiske per i dag. Kanskje ikke det beste alternativet, men blant de muligheter som til nå har vært introdusert er det mest realistisk. Men det betyr ikke at Lund Høyre er negativ til andre alternativ, men da må vi finne nye alternativ som ikke er uaktuelle eller urealistiske. Vi kommer ingen vei om vi ikke klarer å se videre fra der vi nå står. Og løsningen finner vi ikke ved å møtes her i dette fora. Jeg kommer ikke til å gå i noen videre diskusjon rundt dette temaet via leserinnlegg her. Jeg tar heller en telefon til de aktuelle for å diskutere saken.

Som nevnt har jeg allerede hatt en samtale med blant annet Ansgar Birkeland. En hyggelig og direkte bobilentusiast. Jeg håper at vi nå kan se om det finnes andre alternativ som kan være aktuelle. Kommunens administrasjon jobber for tiden med både sentrumsutvikling, turisme og merkevarebygging. Jeg har tiltro til at de i dette arbeidet også ser på mulighetene for å etablere en permanent bobilparkering på Moi. Foreløpig har de fått til en midlertidig ordning på parkeringsplassen ved Lundbadet. Supert tiltak som en nødløsning når vi politikere ikke helt klarer å finne frem til en løsning.