Næringsutvikling i Lund

Av
DEL

MeningerJeg gjør meg mange tanker om dette tema. Således har jeg fulgt med i lokale media rundt denne debatten. Faste lesere av denne avis har over tid hatt anledning til å lese mine innlegg.

Da næringslivssjefen ble ansatt gledet jeg meg over at stillingen var på plass og levde i håpet at nå skulle det endelig bli fart på næringsutvikling. Etter som tiden har gått har jeg dessverre blitt skuffet. Nå kan det selvfølgelig være flere årsaker til at våre innbyggere og lokalt næringsliv ikke har sett og erfart at det har vært få synlige tiltak som et resultat av virksomheten.Jeg er overbevist om at formen for denne virksomheten var feil i og med at LNU (Lund Nærings-utvikling) fikk kommunal støtte for å kunne utføre utviklingsarbeid i Lund.

Etter min mening skulle denne stillingen vært lagt inn i den kommunale administrasjonen med konkret arbeidsoppgave og med en stillingsprosent med f.eks. 60-70 %. Gjerne med tittel konsulent. Min begrunnelser for dette er enkelt: Slik jeg har erfart virksomheten, har næringslivssjefen ikke hatt et eget budsjett med mulighet til å ta raske beslutninger til beste for Lund. Dette er en absolutt nødvendighet for å få til utvikling. Det synes som om alle tiltak har vært bygget på enkelte politikeres negative innstilling og holdninger til å drive utvikling.

Dersom vi som innbyggere i Lund skal ha troen på videre utvikling må dette kunne synliggjøres. Jeg beklager å måtte konstatere at det har vært liten synlig aktivitet eller nyetableringer i denne perioden. På den andre siden er jeg overbevist om at Lund kommune absolutt trenger en ansvarlig person for å ivareta funksjonen. Noen hevder at det er den til enhver tid regjerende ordfører som bør ha dette ansvar. Hittil har jeg erfart at kompetansen ikke har vært til stede.

At ordføreren skal kunne ivareta funksjonen tror jeg ikke på. Ganske enkelt fordi en ordførers arbeidstid ikke vil strekke til. Ved å være nært knyttet til kommunens administrasjon i det daglige arbeide, tror jeg at effekten vil kunne blien helt annen. En vil også ha muligheten til diskutere en aktuell sak nærmere de som må ta beslutninger.Gå for næringsutvikling i Lund.

Artikkeltags