– Hvis folk ikke bryr seg går det galt

PNM-sjef John Skåland i Lund ber alle i kommunen om sammen å passe på at drikkevannet holdes rent.