Unormalt vått, men langt unna rekorden

Normalen for desember er 240 millimeter nedbør ved målestasjonen på Eik i Lund. I år blir 400 millimeter passert.