Fruktig satsing i Hovsherad

På gården til Ove Hove på Hove og hos Kjell Nesgård på Handeland har tradisjonelt jordbruk blitt byttet ut med nærmere 8000 frukttrær.