Nytt alternativ for skoleombygging

Administrasjonen har utarbeidet er nytt alternativ i forbindelse med utbygging/ombygging av Lund ungdomsskole.