Gruvesjef blir fabrikksjef

Knut Petter Netland er ansatt som ny fabrikksjef på NorDan.