Vil ha med Lund i diskusjonen om mulig gruvedrift

Kjell Andreas Heskestad vil unngå åpen gruve på Ualand.