– Må verne om dyrket mark

Artikkelen er over 1 år gammel

Som følge av nye E39 vil store deler matjord kunne gå tapt i Lund. Det ønsker ikke Lund KrF, som vil lage en plan for å verne om dyrket mark.