Foreslår tøffe kutt for etatene

I budsjettforslaget for 2020 i Lund legges det opp til tøffe innsparingstiltak i samtlige av kommunens fire etater.