– Krevende å få et budsjett i null

– Det smerter å legge opp til store kutt når det skjer så mye bra i kommunen, sier økonomisjef Espen Lindal.