Frarår tillatelse til nydyrking

Av

Området er i konflikt med kulturminner, og fylkesrådmannen frarår derfor at det gis tillatelse til tiltaket.