Frarår tillatelse til nydyrking

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Området er i konflikt med kulturminner, og fylkesrådmannen frarår derfor at det gis tillatelse til tiltaket.