Disse skal styre Lund

Det nye kommunestyret i Lund er nå klart. Noen utskiftninger ble det.