Ber om å bli tatt ut av vindkraft-plan

Rådmannen foreslår at Lund kommune ber om å bli tatt ut av NVE sitt forslag over de mest egnede områdene for vindkraftutbygging.