... og vinneren er: Luxus Leverpostei!

De har rølpet land og strand i en årrekke, og nå får de sin fortjente heder hjemme i Kvinesdal.