Gå til sidens hovedinnhold

Lyse og Hydro etablerer felles vannkraftselskap

Artikkelen er over 1 år gammel

Lyse og Hydro går sammen om kraftverk på Sør-Vestlandet og etablerer et nytt selskap som blir en av landets største vannkraftaktører. Det nye selskapet med base i Rogaland vil eies med 74,4 prosent av Lyse og 25,6 prosent av Hydro. Navnet blir Lyse Kraft DA.

– Det er med stor entusiasme vi nå skaper en betydelig fornybaraktør som sikrer norsk industri langsiktig tilgang på vannkraft, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse i en pressemelding.

  • Lyse og Hydro fusjonerer kraftverk på Sør-Vestlandet i nytt selskap
  • Det nye selskapet får en årlig normalproduksjon på 9,5 TWh
  • Lyse skal forvalte en av landets største kraftporteføljer og Hydro øker sitt operatørskap

Avtalen mellom de to energiprodusentene omfatter Hydros ni kraftverk i Røldal-Suldal (RSK) samt Lyse sine heleide og deleide kraftverk, bortsett fra Jørpeland Kraft. Dette inkluderer elleve kraftverk i Lyse sin portefølje, blant annet Lysebotn 2, Tjodan og Flørli. Lyses andeler i deleide Sira-Kvina og Ulla-Førre er også en del av avtalen.

Blir blant landets største

– Dette gjør Lyse til en av de aller største kraftmarkedsaktørene i Norge og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og markedsaktiviteter og får en portefølje på 9,5 TWh.

– Kraftverksbransjen er i endring, og vi ville etter hvert risikere å bli for små til å drive våre kraftverk effektivt på egenhånd. Når vi nå slår oss sammen gir det muligheter til å gjøre nye satsninger på digitalisering og utnytting av kompetanse i et større system, sier Nygaard.

Hydro øker sitt operatøransvar

Hydro overtar driften av Lyses heleide kraftverk og øker dermed sitt totale operatøransvar til 13,6 TWh. Hydro får med dette et økt engasjement på Sør-Vestlandet og vokser som operatør av fornybar kraft med ansvar for totalt 33 vannkraftverk i Norge.

– Dette er en gledens dag for oss som tror på norsk fornybarbasert industri. Avtalen er strategisk svært viktig for Hydro og bidrar til å sikre verdier og gi forutsigbarhet for videre industriutvikling i Norge, sier konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim.

Sentralt i selskapets strategi står ønsket om å styrke posisjonen som leverandør av aluminium med lavt CO2-fotavtrykk, og å vokse innen fornybar energi.

– Denne avtalen bygger opp under begge disse målene ettersom vi både sikrer langsiktig tilgang på fornybar kraft og fordi vi blir en større vannkraftoperatør, sier hun.

Framtidsrettet løsning

Overføringen av operatørskapet for Lyses kraftverk innebærer at 34 ansatte får Hydro Energi som ny arbeidsgiver. De blir dermed del av en større organisasjon og vil få flere kraftverk å drifte.

– Ved å samle all drift i en større organisasjon vil vi kunne dra nytte av stordriftsfordeler, økt profesjonalisering og nye utviklingsmuligheter, for både kraftverkene og de ansatte som får ny arbeidsgiver, sier Eimund Nygaard.

Det nye partnerskapet vil gi gode muligheter til å kapitalisere på en kraftverksportefølje med stor fleksibilitet.

– Dette er en framtidsrettet løsning som vil gjøre det mulig å skape store verdier som vil komme partnerskapet med Hydro, vertskommunene og våre 14 eierkommuner til gode, sier konsernsjefen.

Den endelige avtalen er ventet gjennomført i fjerde kvartal 2020, forutsatt godkjenning av Konkurransetilsynet.