DET VIRKER som en evighet siden vi alle var opptatt av koronapandemien med de restriksjoner som ble pålagt oss i den forbindelse. Fra 12- mars 2020 og frem til på nyåret i år, var vi alle preget av forsiktighet knyttet til smitten av viruset som har forårsaker mye død og fordervelse både i Norge og ellers i verden. Fremdeles herjer viruset, men det har blitt «snillere» selv om det er slik at det fremdeles dør mange mennesker av korona.

ELDRE MENNESKER over 65 år har fått tilbud om en fjerde oppfriskningsdose av vaksinen. Det gjelder først og fremst personer over 65 år og personer yngre enn 65 år som er mer utsatt for å bli alvorlig syke av covid-19. I sist uke kom myndighetene med melding om at alle voksne over 18 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose.

VED Å gi tilbud om vaksine til flere er vi bedre forberedt om smittesituasjonen skulle forverre seg fremover. Covid-19-vaksinene beskytter godt og lenge mot alvorlig sykdom, og vaksinen har vært nøkkelen til at vi har kommet oss mer eller mindre helskinnet gjennom to år med pandemi. Beslutningen om å tilby en fjerde dose er basert på anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Det er kommunene som organiserer vaksinasjonstilbudet.

I KJØLVANNET av pandemien og massevaksinasjonen har det vært et utall av konspirasjonsteorier og usaklige innlegg med skremsel og falske påstander. På sosiale medier har den type påstander fått leve fritt uten at man har hatt sjansen til å imøtegå dem. For enkelte av skeptikerne og vaksinemotstanderne har det gått riktig galt. De har betalt den høyeste prisen for sin forkvaklede holdninger.

NÅ MYNDIGHETENE kommer med klare anbefalinger bør vi alle følge dem. Det er nemlig ikke slik at myndighetenes ultimate mål er å ta livet av oss. Tvert imot. De ønsker befolkningens beste og gir oss råd knyttet til vaksinering for at vi skal slippe alvorlig sykdom og det som verre er. Heldigvis skjønner de fleste det, men det finnes dessverre dem som mistror helsemyndighetenes gode intensjoner.

VÅR ANBEFALING er derfor: Følg myndighetenes råd, så slipper vi en dramatisk sykdomsutvikling og nye nedstengninger av samfunnet. Det ønsker nemlig ingen av oss.