Det er behov for å bosette flere enn de 35.000 IMDi opprinnelig anmodet om for 2023. Og 7000 flere enn de 31.000 plassene som allerede er vedtatt av kommunene.

Konstituert direktør i IMDi Lisbeth Fransplass Røren oppfordrer alle kommuner til å vedta i tråd med antallet flyktninger de blir anmodet om å bosette.

– Det gjøres en avgjørende innsats i norske kommuner – store og små, fra nord til sør - for bosetting og integrering av flyktninger i Norge. Det vil bli minst like avgjørende i tiden fremover, sier Fransplass Røren.

Prognosene over bosettingsbehovet har økt siden IMDis anmodning i fjor høst.

– Situasjonen kan endre seg gjennom året. Det endelige behovet for bosetting i 2023 både kan bli høyere og lavere enn det vi har kjennskap til noe, sier IMDi-direktøren.

Kommunene bes svare på IMDis anmodning senest 31. august.

Dette er de justerte anmodningstallene i Agders dekningsområde:

Kommunenavn

Antall flyktninger

Lund kommune

60
Kvinesdal kommune90
Flekkefjord kommune120
Sokndal kommune60
Sirdal kommune35