Dette kom frem da kommunalsjef Svein Hansen nylig orienterte politikerne om små og store utfordringer knyttet til det nye anlegget Flekkefjord Sparebank Arena. Det ble påpekt at det med et så stort anlegg, med ni ulike haller, alltid vil være noen driftsmessige tilpasninger, men at problemene med steinstøv i fotballhallen er en utfordring som er svært viktig å ta tak i umiddelbart.

– Vi hadde nylig møte med representanter fra Norges Fotballforbunds (NFF) og produsenten fra Danmark av «innfyll» i banedekket var der også, fortalte Hansen.

– Det støver endel i hallen. Det fester seg mye støv på slodd, sko, og rundt i hallen. Det er utfordrende for brukere med inhalering av støv. Vi har sendt inn måling på støv for nærmere kontroll.

Midlertidig tiltak

– Støvet kommer av at vi leter etter kunstgress som ikke er miljøfiendtlig, men godt å bruke. Det beste innfyll er gummigranulat, men for å unngå å spre gummi/ plast blir det forsket på alternativ. Vi har nå noe som kalles bioflex. Det er et steinfyll innekapslet i gummi, forklarte Hansen.

– Siden det er kvarts i steinfyllet, så er det imidlertid så hardt at gummien slites av og steinpartiklene lager støv. Vi må antagelig rense banen to ganger i året for å unngå dette. Som et midlertidig tiltak må vi hive på en saltblanding som ligner den som brukes på grusveier slik at støvet blir liggende i matten og kan suges bort. Det kan vise seg at det må legges i noe annet i kunstgresset. Vi kunne nok brukt gummi siden dette er innendørs, men det tilfredstiller ikke nye miljøkrav. Vi håper å løse dette uten at vi trenger å stenge banen nå i den perioden som bruken er størst. Banen skal renses denne uken.

Spiker og lys

Gjennomgående spiker i taket på fotballhallen har ført til mange punkterte baller.

– Entreprenøren opplyser at det er en vanlig måte å bygge på, men siden det er så lav takhøyde i vår fotballhall så treffer mange taket. Vi har bedt entreprenøren å henge nett langs vegger og delvis i taket. Det vil også dempe noe lyd, opplyste Hansen.

– Ute på nierbanen er lysforholdene i fotballhallen alt for lave etter kravene. Vi har gitt beskjed til entreprenør. De har prøveopphengt to nye rekker som gir bedre lysverdier. Vi har godkjent at de bruker disse dersom det henges i hvert felt i hele taket.

Sand og brann

Kommunalsjef Svein Hansen fortalte også om at sluttregnskapet for Flekkefjord Sparebank Arena lar vente på seg. En ny uenighet med hovedentreprenør BRG kan gi en ekstraregning på 500.000 til 600.000 kroner.

– Det viser seg forøvrig at det manglet sandinnfyll i padelbanen. Sanden manglet rett og slett. Sanden er nå på plass og det skal også gjøres noen tilpasninger med nett for å hindre at baller kommer over kanten mellom veggen på banen og veggen i rommet der banen er, opplyste Hansen.

– Vi har også hatt branntilsyn. Det manglet brannslukkere i hele bygget. BRG hadde glemt bort å montere disse, men de er nå plass. Det jobbes også med å utbedre en vannlekkasje i squash-hallen, og å finne løsninger for å unngå at squashballer setter seg fast i lamper og varmeelement.

Justeringer

– Det må gjøres noen justeringer når det gjelder tilganger og låsesystemer. Det gjelder blant annet for bruk av kiosken ved fotballhallen og tilgang til lager for kiosker. Vi stengte dørene mellom etasjene opp til fotballhallen. Det var ikke hensiktsmessig, men vi ser nå at endel fyker opp der i helgene. Det er fint at den blir brukt, men greit at det er kontroll på bruken, så det ikke blir sparkesykler, sykler og annet enn hallen er tenkt for, påpekte Hansen.

– Når det det gjelder styrkerommet er det ønske om at dette skal kunne brukes med årskort og at styringen av tilgang skal bli bedre. Aldersgrense er 16 år, men yngre har kunnet bruke dagens bookingsystem. Vi må unngå situasjoner der unge kan skade seg. Når det er sagt vil jeg poengtere at bruken har gått imponerende bra så langt tatt i betraktning at vi ikke har bemanning etter klokken 16.

Innspill fra naboer

Hansen fortalte også om innspill fra naboer.

– Vi har fått spørsmål om lys på P-plass og kameraovervåkning av P-plass. Vi har blendet ned lys og stilt inn kamera slik at ingen av disse fanger inn noe over gjerdet til naboene, opplyste Hansen.

– Når det gjelder parkeringsareal på baksiden av hallen plages naboer litt av støy på kveldstid. Det dreier seg om ungdom som kjører og spiller musikk. Vi får følge med og se litt hvordan det utvikler seg. Det kommer også noe støy fra veggene i fotballhallen. Vi håper nettene som nå er montert for også vil ta bort noe av plagene med smell. Det er imidlertid ikke en lydtett hall. Det må vurderes hva som er innenfor grensene av hva som må kunne forventes ved en idrettshall, og hva som eventuelt er for mye bråk for nabolaget.

Også kjøremønsteret i Tunveien er noe som naboene har tatt opp med kommunen.

– Det er nå innkjøring forbudt fra området ved hallen og videre inn i Tunveien på Uenes. Det har kommet spørsmål om å endre skiltingen slik at det åpnes for å kunne kjøre inn til beboernes eiendommer, forklarte Hansen.

– Det er et godt innspill for å få mindre kjøring over Uenes. Det å gi beboere innkjøring til eiendommene tror vi hadde vært lurt også for å få en tryggere skoletrafikk på Uenes.