Mandag blir det høyest strømpriser i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge. Mellom klokken 19 og 20 vil strømprisen der ligge på 3,72 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt-Norge blir prisen 76,1 øre per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir den 68,02 øre. Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 4,85 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil mandag ligge på 1,62 kroner per kWh. Det er 28,9 øre høyere enn på søndag og 1,27 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm mandag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 2,32 kroner per kWh. Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 61,4 øre og Nord-Norge med en døgnpris på 50,2 øre.

Den laveste kWh-prisen mandag blir mellom klokken 4 og 5 på natten i Nord-Norge, da på 31,8 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,0003 kroner og Midt-Norge 53,2 øre.

Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 3,3 kroner per kWh og 31,9 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 96,9 øre per kWh og 1,9 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.