Gå til sidens hovedinnhold

– Mål om Hidra-bro innen 10 år

Artikkelen er over 1 år gammel

Før sommerferien var fylkesordfører Arne Thomassen (H) på tur til Andabeløy og Hidra for å oppdatere seg på mulighetene for å gjøre øyene landfast. Nå tar han saken et steg videre.

Fylkeskommunen vedtok før sommeren å utbedre ferjekaier for 40 millioner kroner til Andabeløy og Hidra for å klargjøre for elferjer fra høsten 2021. Samtidig vil fylkestinget at man skal sjekke ut hva det nye vedtaket i Stortinget om ferjeavløsningsmidler betyr for prosjektet. Fylkestinget har også bedt om et oppdatert kostnadsoverslag for et prosjekt med å gjøre Hidra landfast.

– Elferjene er bestilt og ferjene kommer selv om vi nå bestiller en ny kvalitetssikring av hva ferjeavløsningsmidler kan bety for et eventuelt landfastprosjektet, påpekte fylkesordfører Arne Thomassen (H) etter avstemmingen. Det var forøvrig en avstemming der det kun var MDG og Venstre som stemte mot forslaget til en ny gjennomgang av mulighetene for et landfastprosjekt til Hidra.

– Løsning innen 10 år

– Hva har du gjort etter besøket ditt og hva skjer fra fylkeskommunens side i denne saken i høst?

– Det har skjedd tre ting. Det ene er at det har vært et møte med politikere og administrasjon fra Flekkefjord kommune. Vi har bestemt oss for at vi lager en administrativ gruppe som jobber videre med Hidra landfast. Vi har som mål at det skal være på plass om 10 år, forteller Thomassen til Agder.

– Vi har også hatt et møte med statssekretæren fra Samferdselsdepartementet for å få mer informasjon om dette med ferjeavløsningsmidler. Vi fikk litt ulike signaler og ikke noen konkrete svar. Det er viktig for oss å få klarhet i dette. Det tredje som er gjort er at Christian Eikeland (Frp) og jeg har bestilt en økonomisk utredning for å finne ut hva det koster å drifte ferjene via fylkeskommunens budsjett og statsbudsjettet og hva som er tilleggskostnad for elferjer

Reguleringsplan

Flekkefjord kommune peker på at det er fylkeskommunen som eier av fylkesvei og fylkesferjestrekning som er den naturlige til å lage en ny reguleringsplan, men kommunen er beredt til å bistå og behandle så snart som dette er aktuelt.

– Når kan arbeidet med reguleringsplan starte - slik at ikke dette blir noe som bremser fremdriften?

– Det vi diskuterte med Flekkefjord kommune var å få synliggjort alle tall i høst og så bestemme seg for å starte arbeid med reguleringsplan neste år, svarer Thomassen.

– Det vil ta to til tre år å lage en slik plan. Det kan godt være at det er fylkeskommunen som skal trekke det lasset. Jeg opplever at vi nå har et godt samarbeidsklima med kommunen og velforeningen. Når vi får kvalitetssikret tallene skal vi jobbe godt sammen for å finne en løsning.

Avventer tallmateriale

– Hvor mye mener du fylkeskommunen bør sette av i budsjettet for de neste årene for å få fortgang på utredning og planarbeid til å gjøre Øyna og Hidra landfast?

– Får vi de tallene vi har blitt forespeilet, så må det inn noen penger i budsjettet for neste år, men jeg har ikke noen sum på hva som må til, forklarer Thomassen.

– Fylkeskommunen har fått flere spørsmål på våren 2020 om hva som blir ekstraregningen for driften av elferje og hvordan dette slår ut på ferjeavganger og ferjebillettene. Har du svaret på dette nå?

– Nei det er noe av det vi har bedt om. Det jobbes både i økonomiavdelingen og samferdselsavdelingen med å få frem disse tallene, opplyser Thomassen.

Sjarmoffensiv

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) var godt fornøyd med møtet med om lag 70 fremmøtte på klubbhuset ved Myran stadion på Hidra i sommer. Han mener regjeringen har skapt nye forutsetninger for å starte en ny prosess for å gjøre både Andabeløy og Hidra landfaste. Om fylkeskommunen klarer å komme i mål med prosjektene i løpet av den 10-årsperioden som det nå er tegnet el-ferjeavtale for kunne han ikke love, men han lovet å jobbe for en felles løsning mellom staten, kommunen og fylkeskommunen.

Les også

Fylkestopper vil gjøre både Øyna og Hidra landfaste: – Vi trenger kostnadsoverslag og ny reguleringsplan

– Det er spennende å se hva som ligger i ferjeavøsningsmidler og hva vi får av staten i overføringer til ferjedrift de neste årene. Jeg mener prosjektene for å gjøre Øyna og Hidra landfaste bør ses under ett for å utnytte ferjeavløsningsordningen og massene som det blir av tunnelarbeidet fra Kvellandstrand bort til broen, sa Thomassen.

Frank Jørgen Østhus i Hidra velforening samlet folk i samfunnshuset ved stadion på Myran i kveld. Han har tro på at det at elferjedriften blir så dyr de neste årene, og det regjeringen har signalisert om ferjeavløsning gjør at det er tiden for å komme i gang igjen med arbeidet for å gjøre Hidra landfast.

– Allerede før avtalen på Stortinget om en ny runde for å se på bedre løsning for ferjeavløsningsmidler så ba vi om å få tall på hva dette vil koste. Vi stiller med åpent sinn. Jeg tror det er viktig at ingeniører i fylkeskommunen sammen med dere må bestemme alternativ og si «OK vi går for det». Vi må se fremover og ikke diskutere det som har skjedd tidligere. Kommunen må være offensiv med reguleringsplan. Vi skal ikke si opp avtalen om elferje som nettopp er inngått, men bruke tiden for å forsøke å komme i mål i løpet av 10-årsperioden med elferjedrift, påpekte Thomassen.

Ingeniør Ring Veisdal opplyser at han og velforeningen gjerne stiller opp for å bidra i arbeidet med reguleringsplaner og regnestykker for å kunne presentere realistiske og gode prosjekt for en fastlandsforbindelse til Hidra. Han påpeker at det er spesielt viktig å få bort momsen fra regnestykkene fordi dette er et fylkeskommunalt prosjekt og at det er viktig å få fortgang på arbeidet med reguleringsplan.

– Det er tydelige signaler fra regjeringen om bedre ferjeavløsningsordning som endrer situasjonen nå. Nå må vi begynne med tekniske løsninger som er gjennomførbart, så skal vi holde dette varmt i fylkeskommunen, fastslo Thomassen som høstet varm applaus fra folket på Hidra. Det er lenge siden noen fra Høyre i fylkeskommunen har fått en så varm velkomst der.

Kaptein Arnfinn Jensen på «Hidraferja» er klar på at det er bra om fylkesordfører Arne Thomassen (H) og samferdselsleder Christian Eikeland (Frp) fylkeskommunen nå får både Hidra og Øyna ferjefrie i løpet av de neste 10 år. Sigmund Kroslid er mer skeptisk til å trekke inn Øyna.

– Vi behandlet nylig planstrategi for hvilke planer som det skal jobbes med. Denne er sendt ut på høring, men vi skal klare å få inn reguleringsplan for landfastprosjektet i planstrategien til høsten, lovte Nina Danielsen (Sp) i møtet på Hidra.

I forbindelse med behandlingen av planstrategien nå i høst har rådmannen opplyst at det er mest naturlig at det er fylkeskommunen som lager reguleringsplan, men at kommunen vil bistå i dette arbeidet.