Mange forslag, men små budsjett-endringer

I det siste bystyret før jul kom det mange forslag til budsjettendringer, men det ble bare flyttet på noen mindre beløp til investeringer.