Mange hadde hast med å komme til fjellet, storfangst for politiet

Flere titall kjørte for fort!