Gå til sidens hovedinnhold

Mange kommuner skal bygge flere sykehjem

Artikkelen er over 1 år gammel

Norske kommuner planlegger å bygge ferdig rundt 7500 nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser og å modernisere 5300 plasser i perioden 2019-2022.

Norske kommuner planlegger å bygge ferdig rundt 7500 nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser og å modernisere 5300 plasser i perioden 2019-2022. Det viser en ny undersøkelse om behovet for heldøgns omsorgsplasser i alle landets kommuner.

Undersøkelsen, som er gjennomført av KS, viser samtidig at kommunene planlegger å fase ut nesten 2500 gamle omsorgsboliger og institusjonsplasser. Til sammen gir dette en netto tilvekst på rundt 5000 plasser.

- Antall eldre kommer til å øke betydelig i årene som kommer. De aller fleste greier seg selv, men det er viktig at vi sikrer gode omsorgstilbud når behovet for dette melder seg, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Det tar lang tid å planlegge og bygge sykehjem og omsorgsboliger. Fra Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd kan det ta opptil fem år før denne plassen er ferdig.

- Derfor er det utrolig viktig at kommunene er flinke til å planlegge det fremtidige behovet for sykehjem og omsorgsboliger, slik at vi ikke kommer inn i en kritisk mangel på tilbud i årene som kommer, sier Listhaug.

Helse- og omsorgsdepartementet og KS har etablert et løpende planarbeid for å kartlegge og utrede fremtidige behov når det gjelder sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

225 av landets 422 kommuner, med i alt 69,8 prosent av befolkningen, har svart på spørreundersøkelsen i 2019.

I årets undersøkelse er kommunene blant annet blitt spurt om de har gjort beregninger for hvor stort behovet for heldøgns omsorgs- og sykehjemsplasser er i 2030. 148 kommuner har svart "ja" på dette. 126 av kommunene oppgir at disse planene er forankret i kommunenes langsiktige planer. De som ikke har det, oppgir i stor grad at dette enten skyldes kommunesammenslåing eller at de er i ferd med å utforme nye planer.

- Det er helt avgjørende at alle kommuner nå sørger for å lage planer for dette. Jeg mener dette kan behandles som en del av den planen kommunene nå skal behandle for å gjennomføre Leve hele livet. Dette er en kvalitetsreform i eldreomsorgen som skal bidra til at eldre får være sjef i eget liv, får mer stimuli og aktivitet, bedre mat og en bedre hverdag, sier Listhaug.