Det er utplassert sandsekker ved mange av byggene i Flekkefjord sentrum for å hindre at ekstremværet «Elsa» skal ødelegge for mye. Redaktør Kristen Munksgaard viser i videoinnslaget hvordan høyvannet gjorde seg gjeldende langs Fiskebrygga like etter klokken tre mandag.