Operasjonsleder i Agder politidistrikt opplyser at utrykningspolitiet (UP) har hatt trafikkontroll på E39 ved Rom. 14 bilførere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 80 km/t i 60-sonen

UP har hatt trafikkontroll litt lenger øst på E39 ved Vestbygda. Der var det fire bilførere som fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet ble målt til 78 km/t i en 60-sone.